Штрих-код

Як швидко та легко отримати штрих-код з професійними юристами

 Штрихове кодування — важлива процедура, тому помилки можуть бути дуже коштовними. Наприклад, через погано надрукований штрих-код продавець може не прийняти всю партію готового продукту. Тому необхідно забезпечити, щоб на Підприємстві за питання штрихового кодування відповідав кваліфікований фахівець, який має знання у галузі інформаційних технологій.

Як отримати штрих код на товари? Зателефонуйте Патентному повіреному 073 159 98 99

 З нами Ви можете легко отримати штрих-код для вашого товару! Для цього вам потрібно зробити такі кроки: • Ви видаєте нам Повноваження на представництво ваших інтересів при реєстрації коду. Це буде письмова Довіреність. • Ми підготовлюємо всі необхідні документи для отримання вашого штрихового коду та укладаємо з організацією “ДжіЕс1 Україна” (GS1) Угоду про ваше членство в Організації та участь у системі. • Для підписання Угоди ваше Підприємство заповнює Реєстраційну форму, в якій надаються основні відомості про Підприємство, які потрібні для визначення його майбутніх потреб в ідентифікаційних номерах. • При підписанні Угоди ваше Підприємство оплачує вступний та річний членські внески. Для певних категорій підприємств передбачено знижені розміри членських внесків (наприклад, для малих підприємств, фізичних осіб-підприємців тощо). • Укладена Угода набуває сили з моменту оплати вашим Підприємством вступного та річного внесків. • Умовою щорічного продовження дії Угоди є своєчасна оплата Підприємством, яке є учасником Організації, річного членського внеску та належне дотримання інших положень Угоди. Ставши учасником системи “ДжіЕс1 Україна” (GS1), ваше Підприємство отримує право користуватися штрих-кодами та іншими стандартними засобами системи кодування. Інформація про підприємство розміщується у міжнародному електронному довіднику підприємств-учасників системи EAN•UCC.

Малі підприємства та реєстрація штрих-коду. До малих підприємств за ст. 63 Господарського Кодексу України належать суб’єкти господарювання, у яких середньостатистична кількість працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб та обсяг валового доходу від продажу продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 000 євро за середньорічним курсом Національного Банку України. Для підтвердження статусу малого підприємства при реєстрації штрих-коду та укладання додаткової угоди (Форма 4-МП), підприємству необхідно надати засвідчену копію Звіту про фінансовий результат (форма №2) за останній звітний (фінансовий) рік з позначкою відповідного органу державної статистики. Підприємства, які працюють менше ніж рік, надають засвідчену копію Свідоцтва про державну реєстрацію та письмове звернення, в якому декларують очікуваний обсяг валового доходу від продажу продукції (робіт, послуг).

 

© Патентний повірений Кондратюк, 2020

Аватар
Follow Me:

Related Posts