Торгова марка

Добре відома торгова марка у різних країнах захищається по-різному

  На українському ринку об’єктом незаконного використання часто стають добре відомі торгові марки. Існує різниця між добре відомими знаками (торговими марками) і тими, які мають світову популярність.

Загальновідомість пов’язана з рамками окремої країни. А ось світова популярність, відповідно, передбачає популярність торгової марки поза національного ринку. У розвинених країнах правову охорону знака зі світовою популярністю не прописано в законі. Спірні питання вирішуються у судах.

 Щодо України, то ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» говорить, що охорона прав на добре відомий знак (торгову марку) здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим судом. Тобто законодавством загальновідомість знака не є даністю, її треба доводити, проходити певну процедуру.

 Компанія-заявник для реєстрації добре відомого знака має надати інформацію про загальновідомість знака, у тому числі позначити середню кількість споживачів товару, становище фірми на ринку, надати результати опитувань споживачів, що підтверджують загальновідомість знака.

  Проте вимоги СОТ полягають  у розробці такої процедури реєстрації, та забезпеченні правової охорони загальновідомого знака без факту його реєстрації. Але до цього поки що не готова судова система України. Закони є, а процедура захисту своїх прав згідно із законом залишає бажати кращого.

  Існують відмінності у правовому підході до добре відомих торгових марок у різних країнах. У ряді країн, таких як США, Англія, Канада, правова охорона надається не за фактом реєстрації, а за першим використанням. Тобто правовий статус має будь-яке позначення, що використовується у господарській діяльності. Якщо виникають суперечки між власниками подібних марок, конфлікт вирішується в суді. Для багатьох зарубіжних компаній реєстрація торгової марки перестав бути головною процедурою. Вона використовується для оповіщення третіх осіб про його господарське використання. У Росії, Франції, Німеччині та деяких інших країнах діє система, за якої охорона товарного знаку надається за фактом його реєстрації.

Бережіть свої відомі бренди, бо вони варті того!

© Яна Кондратюк, 2010

Related Posts