Торгова марка

Спадщина на об’єкти права інтелектуальної власності

Процес оформлення спадщини на об’єкти права інтелектуальної власності — досить не простий, але цікавий.

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Його складають особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності.

Як зареєструвати свої права на торгову марку чи винахід?Зателефонуйте 073 159 98 99 або напишіть у Viber чи у Telegram

Успадкувати можна лише майнові права. Немайнові не передаються спадкоємцям. Також передати можна тільки ті права, які діють на день смерті їх власника.

Нагадаю, що до майнових прав інтелектуальної власності (скорочено – ІВ) належать:
1) право використання об’єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об’єкта права ІВ;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права ІВ, зокрема забороняти таке використання;
4) інші майнові права ІВ, встановлені законом.

Відповідно до ст. 420 ЦКУ до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:

 • літературні та мистецькі твори;
 • комп’ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання; фонограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи;
 • корисні моделі;
 • промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин;
 • породи тварин
 • комерційні (фірмові) найменування
 • торговельні марки (знаки для товарів та послуг)належать:
 • географічні вказівки;
 • комерційні таємниці.

Право власності на знаки для товарів і послуг підтверджуються — Свідоцтвом, на винахід та на корисну модель — Патентом, на промисловий зразок також патентом. Усі ці документи мають певний термін дії. Важливо, щоб на момент оформлення спадщини у нотаріуса, вищезгадані документи були дійсними та мали юридичну силу.
Для підтвердження майнових прав спадкодавця на об’єкти інтелектуальної власності на момент відкриття спадщини, нотаріус у Києві, крім Свідоцтва або Патенту, вимагатиме від Вас Виписку з відповідного державного реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів та послуг; Державний реєстр патентів України на промислові зразки; Державний реєстр патентів; України на винаходи;Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі тощо). інтелектуальної власності про внесення змін — зміну власника.

Аватар
Follow Me:

Related Posts